POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE WWW.TOMSLO.PL
ORAZ W FIRMIE F.H.U. TOMSLO Tomasz Slowik


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO lub GDPR) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. TOMSLO Tomasz Slowik, dalej oznaczony jako TOMSLO
z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim (34-312), przy ul. Górskiej 19


Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez właściciela serwisu www.tomslo.pl

Właścicielem serwisu www.tomslo.pl jest firma TOMSLO
Serwis www.tomslo.pl jest zabezpieczony protokołem SSL i widoczny jest jako https://tomslo.pl lub https://www.tomslo.pl Serwis www.tomslo.pl prowadzi jedynie gromadzenie adresu IP użytkownika odwiedzajacego niniejszy serwis WWW w celach statystycznych poprzez narzedzia firm trzecich "Google Analytics". Żadne inne dane osobowe nie są gromadzone przez serwis www.tomslo.pl

Dane osobowe i sposob ich gromadzenia przez firme TOMSLO

Używajac skrótu „RODO” (z ang. GDPR) mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjety przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Niniejszym firma TOMSLO informuje, jakie dane osobowe i w jaki sposób je gromadzi, a bezpieczenstwo i poufność zgdromadzonych danych należycie chroni u siebie poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

TOMSLO, jako administrator danych osobowych, gromadzi wskazane dalej dane osobowe: imie lub imiona, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adresu e-mail oraz nazwę firmy w przypadku osóby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zwane dalej jako („Dane osobowe”).


TOMSLO gromadzi dane osobowe w następujacych celach:
1. do wystawiania faktur VAT;
2. do kontaktów i wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości handlowych i marketingowych związanych bezpośrednio z oferowanymi produktami oraz usługami;
3. do kontaktów telefonicznych, SMS i MMS związanych bezpośrednio z oferowanymi produktami oraz usługami;
4. do wysyłki drogą pocztową korespondencji handlowej i marketingowej oraz przesyłek kurierskich z oferowanymi produktami.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w TOMSLO:
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
1.1. posprzedażowej obsługi klientów, jak reklamacje i gwarancje;
1.2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń przysługujących TOMSLO;
1.3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikajacego z przepisów podatkowych i rachunkowych;
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będa przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3. dane osobowe przetwarzane na podstawie innej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4. dane kadrowe i rachunkowe zgodnie z ustawowym okresem przechowywania takich danych.


Prawa osób fizycznych, której dane dotyczą:
1. prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych;
2. prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych;
3. prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do przekazania danych osobowych innemu wskazanemu administratorowi danych osobowych;
5. prawo do wnieśienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych;
6. prawo do wnieśienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.


Sposob zbierania danych osobowych w TOMSLO:
1. TOMSLO nie gromadzi żadnych danych osobowych zaliczających się do szczegółnych kategorii danych (dawniej zwanych jako dane wrażliwe);
2. Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom lub Administratorom danych osobowych bez pisemnej zgody, osoby której dane dotyczą;
4. TOMSLO nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do pozyskiwania, profilowania i podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Wszelkie zapytania dotyczace ochrony danych osobowych jak i wyżej wymienione prawa osob fizycznych p.1 do 7 można składać mailowo lub pisemnie na adresy wskazane w kontaktach.


POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII W SERWISIE www.tomslo.pl

Serwis www.tomslo.pl używa niezbędnego minimum plikow cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosowac serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.
W serwisie internetowym www.tomslo.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów WWW zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka.
W przypadku zmiany obowiazujacej polityki prywatnosci, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do poniższego zapisu.

Co to sa Cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta i które są zapisywane do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których możemy się odwoływćc pokazując np. multimedia.

Serwis www.tomslo.pl stosuje niżej wymienione cookies:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.tomslo.pl
- cookies związane z serwisem facebook.com
- sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)


Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce internetowej:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać dzialanie niektórych funkcji, np. zalogowanie się na konto pocztowe, wypełnienie formularza kontaktowego, itd. W każdej przegladarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tutaj cookies.